O nas

Fini oglasi posredujemo oglasna sporočila. Smo medij, vendar ne običajen. V kolikor želite svojo informacijo posredovati bolj ciljano, bolj originalno, bolj osebno in ob tem sprožati govorice, vam to omogočamo preko lastnih medijev in aktivacijske ekipe. Izkušnje nabiramo od leta 1998.

Področja dela

Sporočite preko medijev
Sporočite z aktivacijo
Sporočite kreativno

Ekipa

Boštjan Hrovatin

direktor

T +386 1 426 97 94
bostjan.hrovatin@finioglasi.si

Luka Vengust

direktor projektov

M +386 31 311 222
luka.vengust@finioglasi.si

Lina Doler

vodja trženja

M +386 31 60 35 37
lina.doler@finioglasi.si

Sašo Mavsar

vodja mreže oglasnih mest

M +386 41 41 30 10
saso.mavsar@finioglasi.si

Petra Krulc

vodja projektov

T +386 1 426 97 93
M +386 51 20 78 84
petra.krulc@finioglasi.si

Mark Seničar

vodja projektov

T +386 1 426 97 93
M +386 51 68 79 70
mark.senicar@finioglasi.si

Martin Pogačnik

vodja projektov

T +386 1 426 90 74
M +386 40 30 97 93
martin.pogacnik@finioglasi.si

Maša Jemec

vodja pisarne & financ

T +386 1 426 90 74
M +386 41 56 48 98
masa.jemec@finioglasi.si

Katja Kancilija

vodja pisarne

T +386 1 426 97 93
M +386 31 43 50 08
katja.kancilija@finioglasi.si

Rok Kropušek

 

T +386 1 426 97 94
rok.kropusek@finioglasi.si

Naročniki

Kontakt

Fini oglasi d.o.o.
Trg MDB 5
1000 Ljubljana

T: + 386 1 426 97 93
F: + 386 1 426 62 82
e-mail: info@finioglasi.si