O nas

Fini oglasi posredujemo oglasna sporočila. Smo medij, vendar ne običajen. V kolikor želite svojo informacijo posredovati bolj ciljano, bolj originalno, bolj osebno in ob tem sprožati govorice, vam to omogočamo preko lastnih medijev in aktivacijske ekipe. Izkušnje nabiramo od leta 1998.

Področja dela

Sporočite preko medijev
Sporočite z aktivacijo
Sporočite kreativno

Ekipa

Boštjan Hrovatin

direktor

T +386 1 426 97 94
bostjan.hrovatin@finioglasi.si

Luka Vengust

direktor projektov

M +386 31 311 222
luka.vengust@finioglasi.si

Lina Doler

vodja trženja

M +386 31 60 35 37
lina.doler@finioglasi.si

Sašo Mavsar

vodja mreže oglasnih mest

M +386 41 41 30 10
saso.mavsar@finioglasi.si

Luka Čibašek

vodja projektov

T +386 1 426 97 93
M +386 31 46 70 91
luka.cibasek@finioglasi.si

Pika Kobal

vodja projektov

T +386 1 426 97 93
M +386 70 56 95 99
info@finioglasi.si

Domen Janžič

vodja projektov

T +386 1 426 90 74
M +386 41 84 54 68
domen.janzic@finioglasi.si

Iva Davidović

vodja projektov

T +386 1 426 90 74
M +386 31 75 80 08
iva.davidovic@finioglasi.si

Maša Jemec

vodja pisarne & financ

T +386 1 426 90 74
M +386 41 56 48 98
masa.jemec@finioglasi.si

Katja Kancilija

vodja pisarne

T +386 1 426 97 93
M +386 31 43 50 08
katja.kancilija@finioglasi.si

Rok Kropušek

T +386 1 426 97 94
rok.kropusek@finioglasi.si

Naročniki

Kontakt

Fini oglasi d.o.o.
Trg MDB 5
1000 Ljubljana

T: + 386 1 426 97 93
F: + 386 1 426 62 82
e-mail: info@finioglasi.si